BÁO CÁO TÌNH HÌNH HĐ HK 1 NH 11-12 In
Thứ năm, 09 Tháng 2 2012 11:29

PHÒNG GD&ĐT QUẬN 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH HỔ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/BC-THCSPĐH

 

 

Quận 6, ngày 01 tháng 02 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH HỔ

NĂM HỌC 2011 – 2012

 

 CHỦ ĐỀ NĂM HỌC: “NĂM HỌC TIẾP TỤC ĐỔI MỚI QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC”

CHỦ ĐỀ ĐỘI: “LÀM THEO LỜI BÁC – MĂNG NON SẴN SÀNG”

PHẦN THỨ NHẤT

ĐẶC DIỂM TÌNH HÌNH

 

I/-THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐẦU NĂM :

1.         BAN GIÁM HIỆU : Tổng số: 3, nữ: 2

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ QUẢN LÝ – CHÍNH TRỊ

1

VƯƠNG VĂN CHO

HIỆU TRƯỞNG

Cử nhân CT-CBQLGD

2

VŨ THANH THẢO

PHÓ HT

TCCT - CBQLGD

3

TRƯƠNG NGỌC THÚY

PHÓ HT

TCCT - CBQLGD

 
Thư ký HĐNT : NGUYỄN THU THẢO
                                                                                                                                                                                               
 1. 2.GIÁO VIÊN: Tổng số: 69   nữ: 47

TT

TỔ BỘ MÔN

TỔNG SỐ

NỮ

TỔ TRƯỞNG

1

NGỮ VĂN

10

09

ĐÀO MAI HỒNG

2

LỊCH SỬ

04

04

ĐẶNG THỊ KIM ANH

4

ĐỊA LÝ - GDCD

06

05

HUỲNH THỊ THU THỦY

5

NGOẠI NGỮ

10

08

ĐẶNG TRIỀU ĐÔNG

6

TOÁN

10

02

ĐOÀN NGỌC DŨNG

7

LÝ - HÓA

08

06

HUỲNH CÔNG LOAN

8

SINH VẬT

05

04

TRẦN THỊ NGỌC MAI

9

CÔNG NGHỆ-TIN

08

04

CÙ THỊ LỆ TRINH

10

VTM

08

05

PHAN PHỨƠC LAI

 

 1. 3.QUẢN SINH : Tổng số:Nữ: 00

-          Trần Đảng                             - Lê Văn Phước, Lê Trọng Thân

 

 1. 4.CÔNG NHÂN VIÊN;

Tổng số: 13                                  Nữ : 06             HĐ : 02           Nữ : 01

TT

BỘ PHẬN

T. SỐ

NỮ

GHI CHÚ

1

Thư viện

1

 

Biên chế

2

Học vụ

1

1

Hợp đồng theo NĐ68

3

Thiết bị

1

 

Biên chế

4

Y tế

1

1

Biên chế

5

Kế toán

1

 

Biên chế

6

Thủ quỹ

1

 

Biên chế

7

Bảo vệ

3

 

02 HĐ theo NĐ68 + 01 HĐ CN

8

Phục vụ

3

3

03 Hợp đồng theo NĐ68

9

Văn thư

1

1

01 HĐ CN

 

 1. 5.ĐẢNG– ĐOÀN THỂ:

* Chi bộ:

-          Tổng số đảng viên:              :10                       Nữ : 05

Bí thư Chi bộ: Vương Văn Cho

* Công đoàn cơ sở :

-          Tổng số công đoàn viên       : 79                      Nữ: 49

Chủ tịch công đoàn: Châu Lợi

* Đoàn TNCS HCM:

P. Bí thư chi đoàn: Nguyễn Lâm Thái Hân

-          Tổng số đoàn viên  : 16                      Nữ: 10

* Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Tổng phụ trách: Đặng Hữu Thanh Dương      

-          Tổng số đội viên    : 1535                  Nữ: 691

-          Liên đội trưởng: Lý Mỹ Yến

 

 1. 6.HỌC SINH:

-          Tổng số lớp :     37           

-          Tổng số hs             : 1535                  Nữ: 775

KHỐI

VI

VII

VIII

IX

T.CỘNG

SỐ

LỚP

08

07

09

10

34

TS

NỮ

TS

NỮ

TS

NỮ

TS

NỮ

TS

NỮ

SỐ HS

547

271

393

193

328

154

267

143

1535

775

HKI

547

271

393

193

328

154

267

143

1535

775

HKII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUỐI NĂM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.ĐỘ TUỔI:

 

ĐỘ TUỔI

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SL HS

00

534

389

321

284

06

00

01

00

 

 1. 8.DÂN TỘC:

                        - Kinh : 853 (55.60%)

                        - Hoa : 664 (43.30%)

                        - Dân tộc ít người :   18 (01.10%)

 1. 9.DIỆN CHÍNH SÁCH:

                        - Con liệt sĩ : 01

                        - Con thương binh :   00

- Con giáo viên :   24

- Con gia đình XĐGN :   25

- Con gia đình KK:   29

 

II/-ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

 1. 1)Mặt mạnh :

-          Ban giám hiệu có 03 đồng chí. Mỗi đồng chí đều nhiệt tình có trách nhiệm, nhiều kinh nghiệm trong quản lý, đoàn kết.

-          BGH kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường hoạt động nhịp nhàng.

-          BĐD CMHS rất quan tâm hỗ trợ nhà trường về tinh thần lẫn vật chất.

-          Tập thể giáo viên phần lớn có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có tay nghề vững vàng.

-          Trường được sự quan tâm của phường 1 về mặt an ninh trật tự ngoài cổng trường, tạo điều kiện trong việc giáo dục học sinh chưa ngoan, bảo quản cơ sở vật chất tốt.

-          Đội ngũ quản sinh – GVCN kết hợp chặt chẽ với CMHS trong việc theo dõi giáo dục học sinh.

-          CSVC xây dựng thoáng mát, có đủ tiện nghi tạo điều kiện cho học sinh học tập, sinh hoạt tốt.

-          Kết quả năm học 2010-2011 học sinh lên lớp thẳng 97.5%. Xét công nhận TNTHCS đạt 100%, trong đó có 68,1% xếp loại khá giỏi. Chi bộ đạt TSVM tiêu biểu; Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Chi đoàn TNCS HCM vững mạnh; Liên Đội xếp loại mạnh; YTHĐ xếp loại xuất sắc; thư viện đạt tiên tiến; THTN, thiết bị xếp loại tốt; hồ sơ học vụ, tài vụ xếp loại tốt; phong trào TDTT đạt danh hiệu lao động xuất sắc. Trường đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

 

 1. 2)Mặt yếu:

-          Còn thiếu giáo viên chuyên trách phụ trách đội và một số nhân viên phải hợp đồng có thời hạn không ổn định, năng lực còn hạn chế.

-          Phần lớn HS thuộc gia đình lao động nghèo dẫn tới việc quản lý con em thiếu chặt chẽ, thường hay khoán trắng cho nhà trường. Diện xóa đói giảm nghèo, khó khăn, hộ bị giải tỏa chiếm tỉ lệ khá cao: 03.5% (54 em).

 

PHẦN THỨ HAI :

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011-2012

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHUNG :

Năm học 2011-2012 tiếp tục diễn ra trong xu thế hội nhập và phát triển mạnh mẽ của đất nước, của thành phố; là năm học mà toàn Đảng bộ và nhân dân quận 6 tập trung thực hiện nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.

Năm học 2011- 2012 tiếp tục “đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”, toàn ngành tiếp tục thực hiện yêu cầu “đổi mới toàn diện nhà trường”, triển khai có hiệu quả chủ đề "Năm thanh niên 2011" và "Năm vì trẻ em 2011".

Chủ đề năm học của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện nhà trường, hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi”; năm học với chủ đề “LÀM THEO LỜI BÁC – MĂNG NON SẴN SÀNG” do HĐĐ TP. HCM và HĐĐ quận 6 phát động.

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh, Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 của ngành GD&ĐT quận 6; Dựa trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 và dựa vào thực tiễn với điều kiện mặt mạnh, mặt yếu của nhà trường, trường THCS Phạm Đình Hổ đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012 như sau:

 

 1. 1.Tiếp tục đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng trường học dân chủ, coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức; phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, đào tạo ra những con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội thời kỳ hội nhập.
 2. 2.Có kế hoạch thực hiện kết luận số 242-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW2 (khoá VIII) xây dựng nền giáo dục tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. triển khai thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực".
 3. 3.Tổ chức giảng dạy có chất lượng các môn học và các hoạt động giáo dục. Triển khai hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
 4. 4.Tiếp tục đổi mới việc kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy đổi mới PPDH, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.
 5. 5.Tiếp tục tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp, chú trọng giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.
 6. 6.Phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn (thi, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh, xét duyệt lưu ban lên lớp, khen thưởng và kỷ luật…).

Những tiêu chí  tiếp tục phấn đấu trong năm học:

 1. 1.Xây dựng trường học tốt về cơ sở vật chất và môi trường sư phạm.
 2. 2.Tất cả học sinh được tổ chức hoạt động tập thể, văn nghệ, thể dục thể thao; được giáo dục kỹ năng sống; được hướng dẫn phương pháp tự học đạt hiệu quả.
 3. 3.Tất cả phụ huynh học sinh đều có quan tâm đến việc học tập của con em, chia sẻ được với nhà trường những thuận lợi khó khăn, tích cực cùng nhà trường chăm lo tổ chức tốt hoạt động dạy và học.

+ Tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện nhà trường theo tinh thần thông báo 242-TB/TW của Bộ Chính trị, xây dựng giáo dục và đào tạo tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc, phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Những nhiệm vụ chính phải phấn đấu trong năm học là:

1. Về công tác giáo dục TTCT và xây dựng môi trường sư phạm

-                Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động lớn của ngành: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng dạy học và giáo dục học sinh.

-                Tổ chức có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, truyền thống thông qua kỷ niệm các ngày lễ lớn, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể,… Ngăn chặn kịp thời hiện tượng mất AN TT trong học đường và các tiêu cực xã hội xâm nhập nhà trường. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

-                Chủ động phối hợp với CMHS, chính quyền, đoàn thể tại địa phương đảm bào học sinh "an toàn đến trường", xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, bài trừ và ngăn chặn kịp thời các hành vị đối xử không thân thiện trong nhà trường.

            a. Đối với giáo viên:

-Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên, xây dựng nền nếp kỷ cương, ngăn chặn và khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong nhà trường.

-Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đội ngũ. Đưa nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép vào giảng dạy một số môn học chính khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

           

            b. Đối với học sinh: Giáo dục HS về lý tưởng truyền thống cách mạng và truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống nhà trường. Quan tâm giáo dục đạo đức cho học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi. Học sinh phải có lối sống văn minh, lành mạnh và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

2. Về tổ chức các hoạt động dạy học

-                   Tổ chức giảng dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo chuẩn kiến thức, giảm tải và kỹ năng của chương trình.

-                   Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học với các hoạt động liên quan như xây dựng đội ngũ giáo viên, tăng cường CSVC, thiết bị dạy học.

-                   Tổ chức dạy học có phân hóa theo năng lực của học sinh đựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình. Thiết kế bài giảng khoa học, hợp lý, chuẩn bị câu hỏi tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề "quá tải" (nhất là đối với bài dài, nhiều kiến thức mới), bồi dượng cho học sinh năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, tránh thiên về ghi nhớ "máy móc". Tăng cường bồi dưỡng giáo viên, tổ chức thiết thực các hoạt động chuyên môn, làm tốt công tác dự giờ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.

-                   Chủ động phân phối thời gian dạy học các nội dung khó, tổ chức cho học sinh tự học có hướng dẫn của giáo viên, tổ chức các hoạt động NGLL, văn nghệ, thể thao, phụ đạo học sinh yếu, bồi dượng học sinh giỏi phù hợp từng đối tượng học sinh, không gây "quá tải".

-                  Xây dựng ma trận đề kiểm tra, đánh giá theo từng chủ đề, từng chương theo yêu cầu chuẩn kiến thức và kỹ năng chương trình với các cấp độ: biết, thông hiểu, vận dụng.

-                  Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn về chuyên môn. Đảm bảo mỗi giáo viên đều có nhận thức đầy đủ về mục tiêu và yêu cầu trọng tâm các bài dạy và chương trình môn học.

-                  Tích cực chuẩn bị để tham gia chương trình quốc tế đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông PISA (Programme for International Student Assessment) vào năm 2012.

3. Về tổ chức các hoạt động ngoại khoá

-    Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa nhằm mục tiêu giúp học sinh vận dụng kiến thức trên lớp vào thực tế đời sống xã hội, đồng thời giáo dục pháp luật, giáo dục giá trị và kỹ năng sống, giáo dục an toàn giao thông, môi trường, giới tính, phòng chống ma túy, phòng chống AIDS và các tệ nạn xã hội.

-    Tăng cường hoạt động văn nghệ theo yêu cầu giáo dục truyền thống và giáo dục thẩm mỹ đúng đắn, giúp học sinh có bản lĩnh và chủ động đề kháng với những ảnh hưởng xấu của môi trường xã hội; gắn kết các hoạt động ngoại khóa với phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

-    Đổi mới các hoạt động hội thi: Nét vẽ xanh, UPU, Văn hay Chữ tốt, thi học sinh giỏi máy tính cầm tay, giải Lê Quí Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ, . . .

 

4. Xây dựng trường học tiên tiến hiện đại

-    Phối hợp kiểm tra công tác xây dựng CSVC trường lớp, thiết bị thực hành thí nghiệm, xây dựng phòng học bộ môn (QĐ số 37/2008/QĐ—BGDĐT ngày 16.7.2008), quản lý tốt thiết bị dạy học (QĐ số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 06.1.2000); xây dựng thư viện nhà trường tiên tiến theo quy chế hoạt động thư viện trường học (QĐ 01/2003/QĐ-BGDĐT).

-    Không để trường yếu kém về CSVC và môi trường sư phạm.

 

- Phối hợp với Hội Khuyến học quận, Hội Khuyến học phường cùng với Hội khuyến học nhà trường để tuyên truyền, phát huy truyền thống ham học, lao động sáng tạo của người Việt Nam. Phổ biến, nhân rộng các tấm gương điển hình trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh. Tiếp tục vận động mạnh thường quân xây dựng quĩ “KHUYẾN HỌC” từ mọi nguồn để giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học.

- Tiếp tục tăng cường đổi mới toàn diện nhà trường (đổi mới cơ chế tổ chức, công tác quản lý, phương pháp giảng dạy và học tập…).

- Thực hiện có hiệu quả 8 bài học đổi mới nhà trường. Nâng cao chất lượng sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học trong cán bộ, giáo viên.

- Tiếp tục phát huy thế mạnh của nhà trường trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy và học. Khuyến khích giáo viên tăng cường soạn bài giảng điện tử khai thác các thiết bị sẵn có và tham gia trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý.

- Tiếp tục tổ chức các chuyên đề phù hợp trong GV, HS để phục vụ cho mục tiêu, nhiệm vụ năm học.

- Đặc biệt tiếp tục tích cực duy trì sĩ số học sinh, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, cùng với Phường 1 làm tốt công tác phổ cập cấp 2, PTTH.

 

Toàn Liên Đội thực hiện thật tốt chủ đề năm học “LÀM THEO LỜI BÁC – MĂNG NON SẴN SÀNGdo Hội đồng Đội thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội quận 6 phát động.

 

PHẦN THỨ BA :

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 

I/PHÁT TRIỂN SỐ LƯỢNG – DUY TRÌ SĨ SỐ VÀ PHỔ CẬP GD BẬC THPT:

 

1. YÊU CẦU: Phát triển và giữ vững duy trì sĩ số học sinh và hạ thấp tỉ lệ hs lưu ban, bỏ học.

2. BIỆN PHÁP:

(a) Duy trì sĩ số: Tiếp tục thực hiện chuyên đề "CHỐNG LƯU BAN BỎ HỌC". Quản sinh liên hệ thường xuyên với CMHS về việc chuyên cần của học sinh. Học sinh nghỉ học một buổi quản sinh phải liên hệ với lớp và thông báo cho gia đình, hai buổi quản sinh và giáo viên chủ nhiệm liên hệ với CMHS tìm hiểu lí do để giải quyết cụ thể dứt điểm không để kéo dài mất thời gian. Cần quan tâm đặc biệt đến tiết thể dục chéo buổi để tránh thiệt thòi quyền lợi của học sinh. Tập trung kèm cặp phụ đạo, làm chuyển biến cho được học sinh yếu kém, mất căn bản qua các giờ học của bộ môn. Thông báo và kết hợp với địa phương có học sinh nghỉ, bỏ học vận động các em ra học lại. - Miễn giảm học phí cho diện chính sách đúng đối tượng. Hỗ trợ cho những học sinh quá khó khăn có nguy cơ bỏ học.

(b) Công tác phổ cập: Kết hợp với phường điều tra số liệu độ tuổi PC, vận động các em bỏ học ra lớp học phổ cập GD bậc THCS và PTTH; động viên, khuyến khích giáo viên tham gia giảng dạy các lớp PC THCS. Hạn chế việc học sinh bỏ học, không để học sinh bỏ học vì nghèo. Đoàn Đội xây dựng công trình “MĂNG NON” để giúp đỡ học sinh nghèo an tâm đến lớp.

 

II/- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN :

 1. 1)Công tác tư tưởng nhận thức:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động lớn của ngành: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng dạy học và giáo dục học sinh.

- Tổ chức có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, truyền thống thông qua kỷ niệm các ngày lễ lớn, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể,… Ngăn chặn kịp thời hiện tượng mất AN TT học đường và các tiêu cực xã hội xâm nhập nhà trường. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

- Chủ động phối hợp với CMHS, chính quyền, đoàn thể tại địa phương đảm bảo học sinh "an toàn đến trường", xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, bài trừ và ngăn chặn kịp thời các hành vị đối xử không thân thiện trong nhà trường.

Phát huy tích cực những thành quả đạt được, quán triệt đầy đủ tình hình và nhiệm vụ năm học, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” tạo nền tảng tư tưởng cho toàn thể CB, GV, CNV và HS thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

-Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hưởng ứng phong trào “Đi học an toàn” nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trên đường từ nhà đến trường.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đội ngũ. Đưa nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép vào giảng dạy một số môn học chính khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nêu gương những giáo viên có ý thức tự học, tự rèn, sáng tạo trong giảng dạy và giáo dục.

- Nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phối hợp với các ban ngành đoàn thể và tổ chức xã hội quan tâm tạo điều kiện cho các trường học xây dựng cảnh quan sư phạm, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng mối quan hệ nhân văn thân thiện với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, quan hệ giữa người và người.

-Tiếp tục đẩy mạnh chủ đề tư tưởng “Sống có trách nhiệm”, kêu gọi sống trung thực, giáo dục học sinh lý tưởng sống, kỹ năng sống. Phấn đấu xây dựng một thế hệ học sinh thành phố có trí tuệ, có thể lực, văn minh, nghĩa tình, hiện đại.

-Tiếp tục cải tiến công tác thi đua, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Hai không”, chống tiêu cực, chống bệnh thành tích trong giáo dục, chống ngồi sai lớp và chống vi phạm đạo đức nhà giáo.

-Thực hiện tốt việc chăm sóc phát huy các giá trị, các di tích lịch sử tại địa phương nhất là di tích gần trường, Hầm bí mật cách mạng tại 341 Gia Phú, phường 1. Đánh giá rút kinh nghiệm và tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trong giai đoạn mới.

 1. 2)Công tác chuyên môn:

Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Quản lý và giảng dạy tốt ngoại ngữ TCTA, TCTH. Hợp đồng trường dạy học trực tuyến E-study đưa GV bản ngữ vào dạy HS TCTA, HS các lớp khác có nhu cầu để rèn luyện kỹ năng nghe, nói nâng cao kỹ năng giao tiếp cho HS.

2.1. Nhiệm vụ cụ thể:

Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Đạo đức, Giáo dục công dân. Tiến hành kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

Chấm dứt việc dạy học “đọc - chép”, dạy học “từ chương”, dạy theo “số đông”, chuyển sang dạy học theo “cá thể”.

- Chủ động phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn (thi, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh, xét duyệt lưu ban lên lớp, khen thưởng và kỷ luật...). Phát triển đi đôi với củng cố và nâng cao chất lượng, quản lý có hiệu quả.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên:

- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng theo hướng đổi mới của ngành để hoàn thiện chương trình tu nghiệp cho đội ngũ một cách hiệu quả. Tiếp tục xác định cụ thể về nội dung, chương trình các chuyên đề bồi dưỡng đội ngũ một cách thiết thực nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc để không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo.

- Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng và đào tạo nâng chuẩn cho đội ngũ giáo viên.

- Triển khai bồi dưỡng phổ cập Ngoại ngữ, đẩy mạnh phổ cập Tin học cho đội ngũ CBQL, GV nhà trường.

- Tham gia tốt các lớp BD chính trị và chuyên môn – nghiệp vụ trong hè theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.

- Tiếp tục thực hiện 8 bài học đổi mới nhà trường.

2.2. Biện pháp thực hiện:

- Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực; ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.

- Chỉ đạo chặt chẽ việc đổi mới giáo dục phổ thông. Phát huy vai trò tích cực, tự giác, sáng tạo của học sinh, giảng dạy theo hướng cá thể hóa, giảm lý thuyết tăng thực hành, xóa bỏ tình trạng thầy đọc trò chép.

- Triển khai và khuyến khích dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với từng đối tượng học sinh. Phân loại học sinh và phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, phát hiện và đào tạo bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

- Tăng cường ƯDCNTT, đổi mới PP giảng dạy và phương pháp học tập, khuyến khích GV soạn bài giảng KTS, tham gia trao đổi kinh nghiệm ƯDCNTT trong giảng dạy, hưởng ứng các cuộc thi soạn GA KTS và thư viện bài giảng điện tử, khuyến khích GV khai thác thông tin trên mạng để sử dụng khi soạn giảng. Sử dụng e-mail theo địa chỉ e-mail của Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Sử dụng phần mềm của tập đoàn Viễn thông Viettel để nhập điểm, nhắn tin liên lạc CMHS, tiến tới thực hiện học bạ điện tử…

- Tích cực tư vấn hướng nghiệp phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. Giảm tỉ lệ HS nghỉ bỏ học.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Đoàn, Đội trong nhà trường. Phát huy vai trò tích cực của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc giáo dục lý tưởng đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Chăm sóc sức khỏe thể chất, tâm hồn và giáo dục ý thức cộng đồng cho học sinh, làm cho các em ngày càng tự giác tôn trọng các quy định, có ý thức với môi trường tự nhiên, xã hội.

 1. 3)Công tác cơ sở vật chất, trường lớp:

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và hiện đại hóa trường học.

- Tích cực xây dựng môi trường khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị hiện đại, tiện ích và tổ chức sáng tạo các hoạt động giảng dạy, giáo dục đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển của thành phố.

- Vận động, phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường hỗ trợ kinh phí bổ sung, cải tạo CSVC ngày càng khang trang, hiện đại. Chú ý các phương tiện dạy học hiện đại như máy chiếu projector, lap top, bảng tương tác thông minh... và sử dụng tốt các nhà vệ sinh học sinh.

 1. 4)Công tác tổ chức nhân sự

Tích cực tham mưu đổi mới cơ chế quản lý nhà trường, không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ, đảm bảo điều kiện tốt cho lực lượng sư phạm phát triển mạnh về quy mô và chất lượng. Mỗi thầy cô giáo không ngừng nâng cao lòng yêu nghề, tinh thần tự học và sáng tạo trong quá trình tổ chức hướng dẫn học sinh học tập.

- Tiếp tục thực hiện sáng tạo Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục, đảm bảo đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, lương tâm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục. Phấn đấu nâng cao tỉ lệ CB- GV có trình độ trên chuẩn, trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên. Triển khai việc đánh giá hiệu trưởng trường phổ thông thông qua ý kiến giáo viên.

- Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý chặt chẽ đội ngũ, nâng cao tính khoa học, hiện đại, chính xác, hiệu quả, đảm bảo chế độ chính sách, chăm sóc đội ngũ, khuyến khích cán bộ, giáo viên giỏi bổ sung cho lực lượng kế cận.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm thúc đẩy phát hiện, chấn chỉnh giúp cho đội ngũ nhà giáo ngày càng phát triển và hoàn thiện.

- Đầu tư về nội dung và hình thức website của nhà trường.

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, GV, CNV và HS. Triển khai đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Kiên quyết không để xảy ra hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo trong đội ngũ và hiện tượng mất AN TT học đường trong HS.

 1. 5)Công tác quản lý nhà trường:

Đổi mới quản lý để đổi mới nhà trường theo hướng hiện đại hóa chất lượng và phù hợp với cơ chế hoạt động của xã hội. Đổi mới từ tư duy đến cơ chế hoạt động và năng lực thực hiện của từng thành viên trong bộ máy quản lý nhà trường.

- Tích cực thực hiện cơ chế tự chủ nhà trường, thực hiện tốt qui chế dân chủ trong từng đơn vị trường học, thực hiện 3 công khai theo Thông tư 09/2009 của Bộ GD&ĐT.

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn đầu tư xây dựng sự nghiệp giáo dục ngang tầm với sự phát triển và đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố trong thời kỳ mới.

- Đẩy mạnh hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin, giúp công tác quản lý từ BGH đến các thành viên trong nhà trường với ngành cấp trên nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

- Nâng cao vai trò công tác tự kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những vấn đề chưa tốt trong quá trình quản lý của nhà trường.

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý tài chính, thực hiện quyền tự chủ để khai thác phương thức hoạt động theo hướng cung ứng dịch vụ, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh bằng chất lượng hiệu quả đào tạo.

- Tiếp tục khai thác, thu hút các nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của trường, quận. Đồng thời tranh thủ các nguồn lực ngoài xã hội đóng góp tự nguyện, hợp pháp cho việc trang bị, xây dựng trường học. Vận động các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, các đơn vị kinh tế, các mạnh thường quân hỗ trợ học sinh nghèo, con em diện chính sách xã hội, các đối tượng phổ cập giáo dục, đảm bảo trẻ em được đi học, được chăm sóc, được hưởng các chế độ công bằng bình đẳng và mọi cơ hội trong giáo dục.

-Tạo điều kiện cho Hội khuyến học nhà trường bổ sung nguồn quỹ để trao tặng học bổng khuyến học, khuyến tài; tích cực chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn, tôn vinh các cá nhân, mạnh thường quân đã nhiệt tình đóng góp cho sự phát triển giáo dục, hỗ trợ giáo viên học nâng chuẩn, nâng cao trình độ quản lý, tin học, ngoại ngữ…

 


CHỈ TIÊU THI ĐUA

 


 

NỘI DUNG

CHỈ TIÊU

KẾT QUẢ

2010-2011

2011-2012

2010-2011

2011-2012

I/PHÁT TRIỂN SỐ LƯỢNG:

-Huy động học sinh vào khối 6.

-Học sinh bỏ học Hệ CL.

-Hiệu quả đào tạo:

II/CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:

*Xếp loại văn hóa :

-Giỏi :

-Khá :

-TB :

-Yếu :

- Lên lớp thẳng :

-Xét công nhận TN THCS

* Xếp loại hạnh kiểm :

-Tốt   :

-Khá :

-TB :

*-Lớp tiến tiến :

III/CÔNG TÁC KIỂM TRA :

-Kiểm tra bộ phận    

+Kiểm tra toàn diện    

+Kiểm tra chuyên đề

- Kiểm tra nội bộ GV    

+Kiểm tra giáo viên    

IV/CHỈ TIÊU CHUNG :

-CSTĐ cơ sở

-GV dạy giỏi trường

-GV dạy giỏi Quận

-Đội ngũ GV xếp loại A (LĐTT)

-Đội ngũ GV xếp loại B

-Tổ tiên tiến

-HS giỏi Quận

-HS giỏi TP

-Chi bộ :

-Công đoàn :

-Chi đoàn :

-Thư viện :

-Thiết bị :

-Y tế +CTĐ :

-Học vụ :

 

369

0.5%

93.0%

 

 

25.5%

45.0%

27.5%

02.0%

98.0%

100%

 

80.0%

19.0%

01.0%

60.0%

 

 

05

03

 

100.0%

 

19

25

02

90.0%

10.0%

09

20

08

TSVM

VMXS

VM

TT

A

XS

A

 

460

0.4%

92.0%

 

 

28.0%

45.0%

25.0%

02.0%

98.0%

100%

 

80.0%

19.0%

01.0%

60.0%

 

 

05

03

 

100.0%

 

23

25

02

90.0%

10.0%

08

20

08

TSVM

VMXS

VM

TT

A

XS

A

 

402

0.4%

91.1%

 

 

27.7%

40.4%

29.4

02.5

97.5

100%

 

83.6

14.5

02.0

41.1%

 

 

06

03

 

100.0%

 

19

25

00

98.7%

01.3%

09

09

04

TSVMTB

VMXS

VM

TT

A

XS

A

 

543

 

     Đăng ký thi đua:

       - Phong trào TDTT đạt tiên tiến xuất sắc.

       - GV học ĐHH để nâng chuẩn đat 80.0% - GV có giấy CN CNTT: 100.0% - GV học CC A tiếng Anh: 100%.

           Trường đạt danh hiệu TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC - BẰNG KHEN CỦA BỘ GD&ĐT.                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                  

MỘT SỐ VIỆC LÀM ĐƯỢC TRONG HK 1

NĂM HỌC 2011 – 2012

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ (đối với đội ngũ GV, CBQL nhà trường và đối với học sinh)

- Các chủ trương, biện pháp thực hiện các hoạt động bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động: Biện pháp tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn trong toàn ngành. Đánh giá kết quả.

 

A/- Các hoạt động bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị: hình thức tổ chức thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; các hoạt động nhằm thực hiện chủ đề của năm học “Năm học tiếp tục đổi mới quản lí nâng cao chất lượng giáo dụcchủ đề “Năm học đổi mới toàn diện nhà trường, hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi” của thành phố Hồ Chí Minh; chủ đề "Năm thanh niên 2011" và "Năm vì trẻ em 2011"; tiếp tục xây dựng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực” … Đánh giá kết quả:

-Quán triệt đầy đủ tình hình và nhiệm vụ năm học, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” tạo nền tảng tư tưởng cho toàn thể CB, GV, CNV và HS thực hiện tốt nhiệm vụ năm học thông qua sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hội thi, tham quan, họp Hội đồng trường…

-Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách và rèn kỹ năng sống cho học sinh.

-Triển khai có hiệu quả chủ đề "Năm thanh niên 2011" và "Năm vì trẻ em 2011"; tiếp tục xây dựng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực” bằng áp phích, màn hình LCD, bản tin chi đội trong từng lớp học. Tổ chức ban giám khảo chấm thi đua hàng tháng có tuyên dương khen thưởng dưới sân cờ những lớp đạt giải nhất, nhì...

Kết quả đạt được:

- Trong CB-GV-CNV: Tình hình tư tưởng chính trị trong đội ngũ ổn định. Đa số chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành, của trường đề ra.

- Trong học sinh: Phần lớn học sinh có tư tưởng an tâm vui học thoải mái, yêu trường mến bạn, lễ phép với thầy, cô không xảy ra hiện tượng bất thường ảnh hưởng bất lợi cho nhà trường.

B/- Thực hiện chủ đề năm học “Năm học tiếp tục đổi mới quản lí nâng cao chất lượng giáo dục” “Năm học đổi mới toàn diện nhà trường, hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi” của thành phố Hồ Chí Minh; chủ đề "Năm thanh niên 2011" và "Năm vì trẻ em 2011". Các biện pháp và hoạt động được tổ chức thực hiện.

Trường đã tổ chức phát động việc thực hiện chủ đề năm học “Năm học tiếp tục đổi mới quản lí nâng cao chất lượng giáo dục” cùng với chủ đề “LÀM THEO LỜI BÁC – MĂNG NON SẴN SÀNG” do HĐĐ TP. HCM và HĐĐ quận 6 phát động vào sáng thứ bảy (05/09/2011) dưới sân cờ cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường theo đúng chỉ đạo của Phòng GD&ĐT quận 6 và Hội đồng đội quận 6 chủ yếu tập trung vào các biện pháp sau:

a. Công tác tư tưởng nhận thức:

-Mỗi cán bộ giáo viên và phụ huynh đều quán triệt và thống nhất đối với yêu cầu giáo dục trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Từ đó làm gương tốt, vận dụng tốt trong quá trình giảng dạy và góp phần xây dựng môi trường giáo dục trách nhiệm cho học sinh.

-Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nêu gương những giáo viên có ý thức tự học, tự rèn, sáng tạo trong giảng dạy và giáo dục.

-Nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phối hợp với các ban ngành đoàn thể và tổ chức xã hội quan tâm tạo điều kiện cho việc xây dựng cảnh quan sư phạm, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng mối quan hệ nhân văn thân thiện với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, quan hệ giữa người và người.

-Thực hiện chủ đề "Năm thanh niên 2011" và "Năm vì trẻ em 2011". Cán bộ đoàn và BCH liên đội không ngừng sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, liên tục tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh, tạo điều kiện cho đoàn viên, đội viên tìm hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của thanh thiếu niên nhằm phát huy năng lực của từng cá nhân một cách khách quan, bình đẳng. Đặc biệt năm học này số lượng người tốt việc tốt trong đội ngũ học sinh ngày càng tăng qua các buổi tuyên dương dưới cờ hàng tuần. Hiện tượng này lan tỏa rất nhanh nhất là học sinh ở khối 6, 7.

-Tiếp tục cải tiến công tác thi đua, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Hai không”, chống tiêu cực, chống bệnh thành tích trong giáo dục, chống ngồi nhầm lớp và chống vi phạm đạo đức nhà giáo.

-Thực hiện tốt việc chăm sóc phát huy các giá trị, các di tích lịch sử tại địa phương nhất là di tích gần trường, Hầm bí mật cách mạng tại 341 Gia phú Phường 1.

b. Công tác chuyên môn:

-Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng theo hướng đổi mới của ngành để hoàn thiện chương trình tu nghiệp cho đội ngũ một cách hiệu quả. Tiếp tục xác định cụ thể về nội dung, chương trình các chuyên đề bồi dưỡng đội ngũ một cách thiết thực nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc để không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo.

-Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng và đào tạo nâng chuẩn cho đội ngũ giáo viên.

-Tiếp tục triển khai bồi dưỡng phổ cập Ngoại ngữ, đẩy mạnh phổ cập Tin học cho đội ngũ CBQL, GV nhà trường.

-Tham gia tốt các lớp BD chính trị và chuyên môn – nghiệp vụ trong hè theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.

-Thực hiện tiếp 8 bài học đổi mới nhà trường.

Trong quá trình giảng dạy vận dụng tốt nội dung giáo dục sống có trách nhiệm một cách phù hợp với tâm sinh lý, hợp với lứa tuổi bậc THCS: Học sinh nói lời hay làm việc tốt. Ở mỗi bộ môn đều có lên tiết sọan giảng KTS và tham gia hội thi sọan bài giảng KTS hàng năm của nhà trường để thể hiện tinh thần trách nhiệm nâng cao họat động giảng dạy.

Kết quả đạt được:

- Trong CB-GV-CNV: Đa số đều có những nhận thức chuyển biến tốt. Trách nhiệm của giáo viên được cụ thể qua việc quan tâm đến việc học tập của học sinh, việc nghỉ học của học sinh và việc đầu tư soạn bài giảng KTS, ngân hàng kiểm tra đề thi với nội dung theo hướng đổi mới, khơi dậy ý thức sáng tạo, tự học nơi học sinh…

- Trong học sinh: Phần lớn học sinh chấp hành nền nếp, kỷ cương nhà trường lễ phép với thầy/cô, người lớn tuổi. Số lượng học sinh ngoan ngày càng tăng rõ rệt. Hiện tượng vi phạm nội quy ngày càng giảm đi rõ rệt so với năm học trước. Học sinh ý thức truy bài, học bài nghiêm túc hơn và phần lớn hình thành thói quen không vi phạm nội quy thi cử qua các kỳ kiểm tra vừa qua. Đặc biệt không còn hiện tượng xả rác giấy thi, tài liệu sau các buổi thi kiểm tra. Đây là mặt chuyển biến tích cực có hiệu quả của cuộc vận động.

 

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1) Tình hình thực hiện chương trình

( Các hoạt động chủ yếu, số liệu đã làm được; những biện pháp đã thực hiện có hiệu quả tốt, những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục giải quyết, bài học kinh nghiệm)

- Thực hiện chương trình, SGK lớp 6, 7, 8, 9 đầy đủ theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT.

            - Tổ chức dạy 2 buổi/ngày: Không

- Tổ chức giảng dạy tăng cường tiếng Anh: 02 lớp 6, 01 lớp 7, 02 lớp 8, 01 lớp 9.

            - Tổ chức giảng dạy tăng cường tiếng Hoa: 02 lớp 6, 02 lớp 7, 01 lớp 8.

            - Dạy học tự chọn: 12 lớp 6 tin học, 10 lớp 7 tin học, 8 lớp 8 tin học và 7 lớp 9 tin học.

            - Dạy môn Giáo dục Thể chất, Nhạc, Họa: Thực hiện đầy đủ theo phân phối chương trình của bộ GD&ĐT.

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp: đầy đủ theo từng chủ điểm hàng tháng theo chỉ đạo của ngành.

            - Hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông: Dạy đầy đủ chương trình hướng nghiệp cho HS khối khối 8 có 323 học sinh học nghề phổ thông đầy đủ tại TTKTHN quận 6.

2) Các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học

            Tổ chức các sinh hoạt học thuật, báo cáo chuyên đề, hội thảo, hội thi, hội giảng, tham quan  học tập. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ ...  ( Hình thức tổ chức, nơi tổ chức, thời gian , số giáo viên tham gia, đánh giá kết quả)

-Trường đã chủ động mời báo cáo viên: TS. Huỳnh Công Minh – nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề “Dạy học cá thể” cho toàn bộ 85 giáo viên, CNV cùng với BGH nghe tại trường vào ngày 29/10/2011. Kết quả: Tập thể giáo viên hết sức tập trung theo dõi báo cáo và rút ra được những điều bổ ích làm cơ sở thực hiện báo cáo chuyên đề cho từng tổ. Từ cơ sở trên nhà trường tổ chức hội thảo chuyên đề trên vào ngày 03/12/2011.

-BGH nhà trường tiếp tục tổ chức hội thi soạn bài giảng KTS cho tất cả giáo viên như các năm học trước để bổ sung cho thư viện bài giảng ngày càng nhiều và có chất lượng hơn. Phong trào thao giảng chuyên môn ở các tổ vẫn tiếp tục duy trì thường xuyên.

-Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ được BCH CĐCS nhà trường quan tâm hỗ trợ nên số lượng GV học CC A tiếng tiếng Anh tăng lên đáng kể. BGH chủ động học thêm cử nhân tiếng Trung tại trường ĐH KHXH-NV và nghiên cứu sinh chuyên ngành QLGD tại trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực đổi mới quản lý.

-Hợp đồng với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel thiết kế website riêng của trường THCS Phạm Đình Hổ nhằm giúp GV, HS, CMHS có điều kiện tiếp cận, khai thác ứng dụng CNTT, sử dụng học bạ điện tử trên bước đường “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”.

Nhìn chung các hoạt động của nhà trường đều hướng tới mục tiêu thực hiện chủ đề năm học một cách tích cực.

3. Công tác quản lí, chỉ đạo, hỗ trợ trung tâm Kĩ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp

            4. Công tác phổ cập giáo dục và xây dựng trường chuẩn Quốc gia

            a) Phổ cập giáo dục THCS

            - Chỉ đạo thực hiện kế hoạch PC. GDTHCS (Thuận lợi, khó khăn, các biện pháp. Kết quả)

            Số phường, xã, quận, huyện đạt chuẩn QG phổ cập GD.THCS

            So với kế hoạch đạt tỉ lệ            %

            b) Phổ cập bậc trung học

            - Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phổ cập bậc trung học (Thuận lợi, khó khăn, các biện pháp đã và đang thực hiện. Kết quả). Số phường đạt chuẩn phổ cập bậc trung học….  So với kế hoạch đạt tỉ lệ            %

            c) Trường chuẩn quốc gia

            - Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn QG (Thuận lợi, khó khăn, các biện pháp. Kết quả)

            d) Kế hoạch xây dựng trường tiên tiến, chất lượng cao thời kỳ hội nhập

            - Thuận lợi, khó khăn, biện pháp

            5. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

            - Chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất trường lớp:

+ Không ngừng củng cố, nâng cao tác dụng giáo dục của môi trường sư phạm. Cơ sở vật chất trường lớp khang trang, sạch đẹp, trật tự, ngăn nắp, giàu sức sống, tươi vui thúc đẩy thầy trò thực hiện tốt yêu cầu giáo dục.

+ Trang trí khẩu hiệu phù hợp chủ đề năm học, trình bày thẩm mỹ, có tác dụng giáo dục tốt và thường xuyên xây dựng bảng tin ghi nhận những lời hay việc tốt của học sinh.

+ Trang bị hệ thống dụng cụ phù hợp trong lớp, trong trường, tạo điều kiện tốt cho học sinh thể hiện tinh thần trách nhiệm như dụng cụ vệ sinh, nơi bỏ rác, nước uống, nước rửa, gương soi, nước vệ sinh, xà phòng; bảo vệ cây xanh, tiết kiệm điện nước;

- Mua sắm và sử dụng trang thiết bị dạy học: Trường đã lắp đặt thêm bảng tương tác và máy chiếu do trường NN E-study lắp đặt và một bộ laptop, bảng tương tác Mimio do Ban ĐD CMHS tặng tạo điều kiện cho GV, HS tiếp cận các thiết bị dạy học hiện đại nhằm cải tiến hoạt động dạy và học tốt hơn.

- Số tiết học sử dụng tốt ĐDDH của GV:

+ Khối 6: 3307 lượt.

+ Khối 7: 2991 lượt.

+ Khối 8: 2607 lượt.

+ Khối 9: 2361 lượt.

Tổng cộng: 11266 lượt.

- Hoạt động thí nghiệm thực hành:

-           Việc sử dụng ĐDDH qua các tiết dạy tốt – số ĐDDH GV mượn: 385 lần

-           ( Khối 6: 108 - Khối 7: 90 – Khối 8: 96 – Khối 9: 91 )

-           Giáo viên tự làm ĐDDH: 37 lần.

-           Thực hành thí nghiệm : Lý khối 6 ,7,8,9 : 44 tiết. Hoá khối 8,9: 45 tiết.

                 Sinh khối 6, 7, 8, 9: 255 tiết . Tổng số tiết thực hành: 358 tiết .

-           Giáo viên mượn dụng cụ thí nghiệm : 385 lần ( Lý khối 6,7,8,9: 202 lần. Hóa khối 8,9: 45 lần . Sinh khối 6,7,8,9: 138 lần )

-           Chiếu phim: 98 lần .

-           Tổng số tiền chi cho thực hành thí nghiệm: 1.387.951 đồng.

-           Học bạ kiểm tra đúng qui định, vào điểm từng học kỳ .

-           Kiểm tra túi lưu bài, sổ báo bài, sổ ghi đầu bài của 37 lớp.

- Hoạt động thư viện:

+ Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng : 2/9; 15/10; 20/11; 22/12.

                            + Bổ sung sách được 6.346.500 đồng

                            + Phát động phong trào tặng sách cho HS: đang phát động.

                            + Giới thiệu sách: 01 lần nhân ngày 20 - 11

                            +Trưng bày sách: 01 lần ngày 20 - 11

                            + Tổ chức thi đố em nhân ngày 20 - 12

                            + Thực hiện 01 thư mục chuyên đề Lịch sử – Địa lý.

                            + Kiểm tra tập sách của HS 01lần.

    + Thực hiện trang “blog” thư viện được 20 “blog” gồm các vấn đề:

               Văn học, Tin học, Sức khỏe, Sưu tầm, Du lịch, Lịch sử.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

            1. Hoạt động chung

            a. Những hoạt động chung : (nêu khái quát những mặt mạnh, yếu)

- Những việc đã làm được:

 1. qTập thể GV nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm, hoạt động chuyên môn nhà trường có nền nếp tốt.
 2. qSinh hoạt chuyên môn đúng theo qui định, nội dung đi sâu vào chuyên môn giảng dạy – Dự giờ thao giảng chuyên đề …
 3. qHồ sơ sổ sách : Đúng theo quy định của PGD&ĐT .
 4. qGiáo viên chấm trả bài kịp thời – Báo điểm cho PHHS qua các đợt báo điểm đầy đủ.
 5. qCác đợt thi đua báo điểm đều có kết quả và khen thưởng học sinh.
 6. qSổ điểm lớp, sổ chủ nhiệm cập nhật thường xuyên, sạch đẹp.
 7. qHọc bạ kiểm tra đúng qui định, vào điểm từng học kỳ
 8. qKiểm tra túi lưu bài, sổ báo bài, sổ ghi đầu bài 37 của các lớp.

                + Tâm đắc nhất so với trước: Số lượng học sinh ngoan, giỏi ngày càng tăng so với năm học trước, nhất là số lượng học sinh tham gia thi Olympic tiếng Anh trên mạng tăng đột biến.

- Những việc chưa làm được:

            b) Kết quả giáo dục

Đánh giá kết quả giáo dục theo mục tiêu chương trình, so sánh và phân tích kết quả đánh giá xếp loại học sinh  so với năm học trước . Những mặt tốt hơn , những hạn chế cần khắc phục

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH HỌC KÌ I       Mẫu 1/HS

 

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Lớp 6

461

84.7%

75

13.8%

8

1.5%

 

0.0%

 

0.0%

Lớp 7

333

85.4%

48

12.3%

9

2.3%

 

0.0%

 

0.0%

Lớp 8

257

81.6%

51

16.2%

7

2.2%

 

0.0%

 

0.0%

Lớp 9

214

81.4%

48

18.3%

1

0.4%

 

0.0%

 

0.0%

Cộng

1265

83.7%

222

14.7%

25

1.7%

 

0.0%

 

0.0%

 

XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH HỌC KÌ I         Mẫu 2/HS

 

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Lớp 6

134

24.6%

213

39.2%

132

24.3%

55

10.1%

10

1.8%

Lớp 7

94

24.1%

167

42.8%

96

24.6%

31

7.9%

2

0.5%

Lớp 8

61

19.4%

128

40.6%

97

30.8%

24

7.6%

5

1.6%

Lớp 9

72

27.4%

99

37.6%

66

25.1%

21

8.0%

5

1.9%

Cộng

361

23.9%

607

40.1%

391

25.9%

131

8.7%

22

1.5%

   

2. Hoạt động ngoại khoá, giáo dục toàn diện

 • Ngoại khoá :

                            Môn Văn :

 1. oHọc sinh thi Văn hay chữ tốt cấp trường: có 06 học sinh đậu .
 2. o“Câu lạc bộ Văn học, Toán học, Sinh học “ : Mỗi tháng thay đổi chủ đề theo phân phối chương trình

Môn Địa, Công nghệ, Sinh, S, Lý : Tổ chức cho toàn thể K6, 7, 8, 9 tham quan tượng đài chị Võ Thị Sáu và tham quan Vũng Tàu ngày 27/12/2011 . Ngoại khóa tập huấn thường xuyên : 645 HS tập luyện về cầu lông, cầu lưới, bóng bàn, võ thuật, điền kinh, bóng ném, bóng đá, cờ vua ….

         @ Kết quả :

 • Cấp Quận :

- Học sinh

+ Cờ vua   : 3 huy chương vàng, 2 bạc, 1 huy chuơng đồng.

                                    + Cầu lông: 1 huy chương bạc. 5 huy chương đồng.

                                    + Cầu lưới : 7 huy chương vàng, 1 bạc, 3 đồng .                                                        

                                     + Bơi lội   : 3 huy chương vàng, 1 bạc, 3 huy chuơng đồng.

                                  + Việt dã: Hạng 5 + hạng 10                                                                                                                                     

                                     + Bóng bàn: 4 huy chuơng bạc, 1 đồng.

- Giáo viên:

+ Bóng bàn: 2 huy chuơng bạc.

 • Cấp Thành phố :

- Học sinh: + Cầu lưới: 3 huy chương bạc, 2đồng.

                  + Petanque: 1 huy chương đồng.

- Giáo viên:

                                                                                          + Cầu lông: 1 huy chương vàng, 1 bạc, 1 đồng.

PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG NHẠC – MỸ THUẬT:

-           Hội thi văn nghệ nhân ngày 20/11. (Ngày nhà giáo Việt Nam)

-           Tham gia thi Karaoke, kết quả đạt giải 3 đơn ca và giải 3 song ca.

-           Tham gia cuộc thi thanh lịch đạt giải khuyến khích.

-           Chuẩn bị tham gia “Nét vẽ xanh” cấp Quận.

 

 • Giáo dục toàn diện : GDHS ý thức thực hiện nội qui nhà trường, giữ gìn vệ sinh trường, lớp. GD truyền thống các em qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, ngoại khoá ý nghĩa về các ngày lễ lớn trong tháng. Hàng tháng đều có chủ đề thích hợp của nhà trường qua kế hoạch của Đoàn Đội và kế hoạch chủ nhiệm hàng tháng, lịch SHCN hàng tuần. GDHS “phòng chống ma tuý”.Viếng Mẹ VNAH nhân ngày 22/12 (Mẹ Nguyễn Thị Bài).Thăm và tặng quà Phường Đội 1, Quận Đội quận 6 nhân ngày 22/12. Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và con GV và quà tặng trị giá 8.000.000đ cho HS có hoàn cảnh khó khăn.

-           Phong trào Đội của nhà trường được sự quan tâm sâu sắc của BGH, GVCN, CMHS, Chi Đoàn hỗ trợ nên hoạt động của liên đội có khởi sắc hơn và đạt kết quả tốt.

+ Tiền kế hoạch nhỏ: 2.745.000 đồng.

+ Tiền hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn: 11.500.000 đồng (mỗi tháng cấp học bổng cho 23 em).

+ Hỗ trợ cho học sinh măng non biển đảo 142 quyển tập,9 áo trắng, 86 dụng cụ học tập.

+ Ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt 3.000.000 đồng (1.500.000 đồng đóng góp ủng hộ phường 1 + 1500000 đồng đóng góp ủng hộ cho hội đồng đội quận.)

+ Tổng cộng ngân sách mua trang thiết bị đồ dùng dạy học: 204.933.000 đồng.

+ Phát huy sự sáng tạo của các em trong Đội viên, rèn luyện ý thức học tập, động viên các em có năng khiếu vào các lớp bồi dưỡng, CLB Văn học, CLB Toán học, CLB Sinh học, tham gia thi giải Lê Quí Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ thường xuyên liên tục.

+ GD các em lòng biết ơn thầy cô, các anh bộ đội, các bà mẹ VNAH, … qua các ngày lễ lớn. Các phong trào được phát động thực hiện bằng nhiều hình thức như phát thanh, thăm viếng, tuyên truyền, hội thi văn nghệ, gởi quà, viết thư thăm các anh bộ đội. Nhìn chung phong trào đã thu hút các em Đội viên tham gia sôi nổi.

+ Thực hiện nếp sống văn minh lành mạnh, tuyên truyền thực hiện hành vi có văn hoá. GD nhân cách học sinh XHCN, bài trừ ma túy.

+ Hàng tháng hội khuyến học nhà trường trợ cấp cho 23 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt hàng tháng từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.  

+ Thường xuyên tập luyện các môn Thể dục, văn nghệ, tham gia dã ngoại. Tham gia các hoạt động TDTT, văn nghệ chào mừng ngày lễ lớn tạo điều kiện cho các em có thói quen thực hiện nếp sống vui tươi, lành mạnh bổ ích.

 

 3. Tình hình học sinh THCS bỏ học trong Học kì I năm học 2011 - 2012

Lớp 6: 00   / 547   tỉ lệ: 00 %

Lớp 7: 02   / 393   tỉ lệ: 0.51% 

Lớp 8: 00   / 328   tỉ lệ: 00 % 

Lớp 9: 00   / 267   tỉ lệ: 00 % 

Tổng cộng: 2 HS/1535 tỉ lệ: 0.13 %

 

V. Những kiến nghị: Không./.

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

   -Phòng GD&ĐT quận 6 (để báo cáo);

   -Lưu: VT./.

                                                                                                           Vương Văn Cho    

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 07 Tháng 3 2012 21:41
 

Video - Clip

HÒA BÌNH VẢ HỮU NGHỊ

Video-Ngoại khóa tháng 4/2012

Website cần biết

Chủ đề năm học 2011 - 2012

Tiếp tục đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng trường học dân chủ, coi trọng giáo dục truyền thống, lí tưởng, đạo đức; phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, đào tạo ra những con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội thời kì hội nhập. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Giáo dục mầm non Tiếp tục giữ vững mục tiêu phát triển an toàn, bền vững, từng bước hội nhập với giáo dục mầm non trong khu vực Giáo dục phổ thông Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới Giáo dục thường xuyên Đảm bảo mục tiêu xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện học tập suốt đời cho mọi công dân Giáo dục chuyên nghiệp Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố

Thời tiết